Misja - Strategia

Strategia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest wyrazem dążenia Naszej firmy do zrównoważonego rozwoju.

Strategia obejmuje lata 2006-2015 i określa cele od osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności Spółki. Realizacja celów będzie podlegać monitorowaniu przez Zarząd Spółki w okresach rocznych zawsze na koniec każdego roku obrotowego.
Niniejsza strategia wynika ze społecznej odpowiedzialności Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „ MOSTY” S.A.

Głównym założeniem strategii jest prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska w skali odpowiedniej do działań przedsiębiorstwa.

Główne obszary działań na rzecz ochrony środowiska i założone do osiągnięcia cele:

1.Odpady komunalne.

 • wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów,
 • nabywanie produktów wytwarzanych w procesie recyklingu.


2.Odpady niebezpieczne

2.1. Oleje odpadowe

 • zwrot przepracowanych olejów do wyspecjalizowanych firm zajmujących się unieszkodliwianiem i recyklingiem odpadów.

2.2. Zużyte baterie i akumulatory

 • zwrot do firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem

2.3. Pojazdy wycofane z eksploatacji

 • przekazywanie do firm zajmujących się demontażem i recyklingiem odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji

2.4. Zużyty i sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • zwrot do firm zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów tego rodzaju
 • zakup energooszczędnych i „długowiecznych”  źródeł światła

3.Odpady pozostałe

3.1. Opony

 • przekazywanie wycofanych z eksploatacji opon do firm zajmujących się ich odzyskiem i recyklingiem

3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów mostowych

 • zapewnienie zagospodarowania powstających na realizowanych budowach  odpadów

3.3. Odpady opakowaniowe

 • zwrot opakowań po zakupionych towarach do dostawców lub firm zajmujących się recyklingiem.

4.Ochrona gleby

 • wymiana zbiorników paliwa na dwupłaszczowe na stacji paliw zlokalizowanej na bazie przedsiębiorstwa w warszawie

5.Ochrona powietrza

 • termomodernizacja budynków należących do przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia zużywanego ciepła,
 • zakup maszyn i urządzeń wyposażonych w silniki spełniające normy spalania EURO IV

6.Zmniejszenie ilości hałasu i wibracji przy wykonywanych robotach mostowych.

 • zmiana technologii wykonywania robót, które powodują powstawanie dużych ilości hałasu i wibracji

7.Polityka zakupów

 • informowanie dostawców o prowadzonej przez Spółkę polityce preferowania dostawców i podwykonawców, posiadających Zintegrowany System Zarządzania Jakością lub ich produkty posiadają uznany ekologiczny znak  jakości

8.Edukacja i promocja ochrony środowiska

 • informowanie pracowników, dostawców i podwykonawców o polityce zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Spółkę
 • promowanie pracowników aktywnie przyczyniających się do osiągnięcia celów założonych w startego działań na rzecz ochrony środowiska  

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „MOSTY” S.A

Warszawa, dn. 20.12.2005r.

Ta witryna używa plików cookie.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.