PV Investments Sp. z o.o.

PV Investments Sp. z o.o., to podmiot specjalnego przeznaczenia, który prowadzi działalność w sektorze energetyki odnawialnej.

Zarządza farmą fotowoltaiczną PV Investments, zlokalizowaną w miejscowości  Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, woj. podkarpackie. Moc zainstalowana farmy wynosi 0,994 MW.

 

Dane rejestrowe i kontaktowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,

nr  KRS: 0000441011

REGON: 122721647

NIP:  9930651481

Kapitał zakładowy, 5 000,00 złotych, w pełni opłacony

Siedziba: 03-228 Warszawa,  ul. Marywilska 38/40

Tel. 22 811-50-51, 22 811-45-41  fax. 22 811-25-21,

www: mosty.pl/gk/pv-investments

e-mail: biuro@mosty.pl

INFORMACJA O POŁĄCZENIU